stretcning höftböjaren

 

 

Ländryggsproblem är vanligt i våra ofta stilla sittande arbetsmiljöer. Sitter vi mycket drar blad annat höftböjarmuskeln ihop sig och drar fram bäckenet vilken i sin tur kan ge smärta i ländryggen. För att motverka detta är träning för bålen viktig och även töjning av höftböjarmuskeln.

Ilipsoas, även kallat ”höftböjaren” är ett samlingsnamn för tre muskler som böjer och utåtroterar höftleden samt böjer ryggraden. De utgår från ungefär mitten av ryggraden och fäster på lårbenet.

För varje steg vi tar, tramptag på cykeln och när vi sitter ner kontraherar vi dessa muskler, dvs drar ihop dem. Det är sällan vi naturligt sträcker ut muskeln riktigt ordentligt.

Pin It on Pinterest